Projekt

Přečtěte si více o tomto projektu

Kontext

Evropa je uprostřed největší krize uprchlíků od druhé světové války. Hromadná migrace lidí především z Blízkého východu a Afriky a napětí vznikající z tohoto sloučení různých kultur ohrožuje jednotu kontinentu.

Abychom si udělali lepší představu o postavení těchto národů, můžeme se podívat na více než 4,5 milionu přistěhovalců v Německu a posoudit jejich současnou situaci, jako kdyby tito migranti byli národem. Na počátku by tato fiktivní země měla populaci srovnatelnou s Irskem, ale s průměrným bohatstvím obdobným jako na Ukrajině. Průměrný národní počet let strávených ve škole by činil polovinu hodnoty EU. Čtvrtina dospělých by byla negramotná; pro mladé lidi (15-24 let) by toto číslo bylo 1 z 7. Méně než 40 % národa by ukončilo střední vzdělání; terciární míra dosažení by byla 20 %. Migranti jsou převážně muži a pocházejí ze zemí, kde je nízká míra rovnosti žen a mužů, a proto by tento fiktivní národ mohl být zařazen k zemím jako Saúdská Arábie, Egypt nebo Maroko. Lidský rozvoj v tomto národě by byl těsně nad tím, co UNDP označuje jako "nízký lidský rozvoj", a to na úrovni Východního Timoru a Bangladéše (Světové ekonomické fórum) "

Heterogenní povaha evropské společnosti se nadále rozšiřuje v důsledku procesů změn způsobených specifickými vnitrostátními kompenzačními programy, které podporují nárůst počtu uprchlíků a žadatelů o azyl. Heterogenní vzdělávací skupiny v členských státech od školního vzdělávání až po terciální úroveň jsou stále více charakterizovány rozdíly, které se týkají zejména vzdělávání; úrovně ukončené školní docházky; motivace a ochoty učit se; plánů profesní kariéry; jazykových bariér, jakož i sociálních a kulturních rozdílů.

Pokud mají být dosaženy cíle začleňování a integrace uprchlíků a žadatelů o azyl, existuje široká škála osobních, sociálních, kulturních a odborných kompetencí, které je třeba získat pro integraci s hostitelskými zeměmi, pro vstup na trh práce a pro dosažení udržitelné zaměstnanosti. Stanovení 8 klíčových kompetencí Evropskou komisí v roce 2006 je stále velmi relevantní v rámci celé evropské společnosti. Tyto kompetence jsou okamžitou a identifikovatelnou základní hodnotou, která musí být dosažena migranty a uprchlíky a na kterou pedagogové po celé Evropě soustředí své úsilí. Nicméně je to však jednodušší říci než učinit, pokud učitelé na všech úrovních musí čelit takovým jazykovým, sociálním a kulturním rozdílům a překážkám.

Pedagogové se musí zabývat širokou škálou alternativních výukových přístupů, pokud mají úspěšně vybudovat klíčový profil kompetencí těchto vysídlených komunit. V pedagogickém kontextu, staletí staré techniky vyprávění, drama a hudby byly odsunuty do pozadí a jsou zřídkakdy považovány za vhodné techniky pro přenos znalostí a budování klíčových kompetencí. Historie nám vypráví o jiné době, kdy gramotnost a jazyk byly pro určeny pro pár vyvolených jedinců nežli pro širokou veřejnost; kdy byla moudrost moudrých a moc vládců přenášena příběhy, středověkými moralitami a pomocí rýmů a písní. Projekt art4inc usiluje o to, aby tyto unikátní a efektivní techniky byly přeneseny do moderního věku s cílem pomoci překonat jazykové, sociální a kulturní bariéry a budovat klíčové kompetence mezi našimi uprchlíky a azylanty. Konkrétní kroky ve vývoji projektu art4inc budou zahrnovat: 1. Komplexní školení pro vzdělavatele dospělých, které jim pomůže při využívání uměleckých oborů, jako je vyprávění příběhů, drama a hudba, ve výuce s heterogenními studentskými skupinami s cílem osvojení si klíčových kompetencí. 2. Adaptace, změna a tvorba škály pedagogických zdrojů využitelných v různých uměleckých oborech k vybudování klíčových kompetencí s cílem integrace cílové skupiny uprchlíků a žadatelů o azyl a prezentace těchto nových zdrojů ve formátech bohatých na média v digitálním souboru nástrojů alternativních zdrojů pro rozvoj základních dovedností. 3. Poskytování vícejazyčné e-learningové platformy šité na míru podporující učení v dynamickém on-line prostředí 4. Vypracování odborného dokumentu, který zachycuje proces učení v rámci projektu a definuje klíčová doporučení pro budoucí vývoj.

Historie imigrace a integrace v Evropě neměla velký úspěch. Romové žijící v Evropě po stovky let zůstávají na okraji společnosti. Nedávno se arabští a turečtí přistěhovalci pokoušeli o integraci, což Angelu Merkelovou přimělo poznamenat, že "multikulturalismus zcela selhal". Bez aktivní a intervencionistické agendy pro integraci těchto nových migrantů skončíme s významnými subpopulacemi v evropských zemích, lidmi žijícími v paralelních společnostech s nedostatečnou výkonností.